Terénní krizový tým

Pro koho je tato služba vhodná?

Pro ty, kteří potřebují pomoci s překonáváním následků mimořádných a krizových událostí hromadného charakteru (např. povodně, havárie, hromadná dopravní neštěstí, aj.) formou odborné psychosociální krizové pomoci.

Pomáháme:

  • lidem, kterých se událost přímo týká, anebo příbuzným či známým, kteří jsou se zasaženými v kontaktu
  • starostům a zastupitelům obcí,
  • svědkům krizových událostí,
  • lidem, kteří událost způsobili nebo za ní cítí vinu, aj.

Jak můžete krizový tým kontaktovat?

Využijte nonstop Linku pomoci 475 603 390 nebo další kontakty uvedené zde.

Jak pomáháme?

  • osobním rozhovorem, během kterého je prostor pro vyjádření emocí, podporou či mapováním konkrétních potřeb, vytvořením plánu na další dny,
  • poskytnutím informací o možnostech pomoci, při řešení záležitostí, spjatých s odstraňováním následků událostí, předáním kontaktů na navazující služby, instituce a organizace,
  • rozhovory se členy místní komunity, např. starosty a zastupiteli zasažených obcí, a společným nastavením jednotlivých kroků pomoci,
  • poskytnutím pomoci se zajištěním pietního aktu (pomoc s přípravou a podporou při vzpomínce na zesnulé).

Jaké zásady dodržujeme?

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.