Internetová poradna

Služba odborného sociálního poradenství.

Pro koho je tato služba vhodná?

Pro osoby, které se ocitají v krizových nebo obtížných životních situacích a dávají přednost písemné komunikaci. Může nás kontaktovat kdokoliv, kdo se do krizové situace dostane.

Jak nás můžete kontaktovat?

Na webových stránkách v panelu s názvem Internetové poradenství nebo na emailu mail@spirala-ul.cz.

Co nastane po napsání dotazu?

Nejprve obdržíte emailem automatickou odpověď, , že jsme Váš dotaz obdrželi. Maximálně do 5 pracovních dnů Vám náš krizový pracovník odpoví, a to pouze na emailovou adresu, ze které dotaz přišel. Telefonicky ani jiným způsobem Vás zpět kontaktovat nemůžeme.

Jaké zásady dodržujeme?

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.