Zdravá rodina (Rodinná poradna)

Služba odborného sociálního poradenství.

Pro koho je tato služba vhodná?

Zejména pro rodiny, které zažily nebo zažívají náročnou životní situaci, která negativně ovlivňuje všechny členy rodiny. Pro ty, kteří potřebují pomoc a podporu s hledáním nové životní cesty.

S čím můžeme Vaší rodině pomoci?

Nabízíme vám podporu při komunikaci s ostatními členy rodiny. Každý z vás získá bezpečný prostor pro vyjádření svých pocitů, názorů a potřeb. Naučíte se, jak předcházet konfliktům a pracovat s pravidly a osobními hranicemi. Podpoříme vaše rodičovské kompetence a ukážeme vám, jak získat autoritu u dětí. Pomůžeme vám, rodičům, sladit styl výchovy, a tak předcházet komplikovaným vztahovým situacím.

Jak a kde probíhají setkání?

Terapie umožňuje absolvovat více konzultací. Délka jedné konzultace je 1 až 2 hodiny. Sociální terapii vedou vždy dva terapeuti. S každou rodinou je uzavřena písemná dohoda, dohodnuta pravidla setkávání a popsán reálný cíl – změna, ke které by mělo v rodině dojít.

Jakých zásad se při spolupráci držíme?

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.

Kde se můžete objednat?

Na telefonním čísle 475 603 390. Není třeba žádného doporučení. Sociálně terapeutická činnost probíhá vždy v pondělí v odpoledních hodinách.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.

 

Služba je podporována v rámci projektu Zdravá rodina a je součástí odborného sociálního poradenství.