Lůžka pro osoby v krizi

Kdo může žádat o pobyt na krizovém lůžku?

Služba je určena všem lidem, kteří zažili nebo zažívají náročnou životní situaci a nechtějí být sami při jejím řešení. Potřebují klidné zázemí pro zklidnění, utřídění si myšlenek a ujasnění si dalšího směřování. Naši službu mohou také využít osoby mladší 18 let nebo nesvéprávné osoby, ale pouze v doprovodu svého zákonného zástupce.

Službu krizových lůžek využívají zejména lidé:

  • osoby, které potřebují pomoci při řešení krátkodobé bytové nebo finanční tísně – např. matky nebo otcové s dětmi ocitající se na ulici, osoby po odchodu z dětského domova, osoby po živelných pohromách, aj.;
  • řešící rodinné a vztahové problémy jako je rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, problémy na pracovišti, aj.;
  • osoby s duševním onemocněním, u nichž je možné krátkodobým pobytem předejít dlouhodobější hospitalizaci v psychiatrickém zařízení;
  • osoby v psychické nepohodě.

Kdy probíhá příjem na krizová lůžka?

Každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Jak je dlouhý pobyt na krizovém lůžku?

Délku pobytu na základě osobního pohovoru stanoví krizový pracovník, maximální délka pobytu je 7 nocí.

Na čem a jak s vámi během pobytu můžeme pracovat?

Poskytneme vám prostor pro uvolnění myšlenek, emocí a tím pomůžeme ke stabilizaci vašeho akutního stavu. Dáme vám prostor se zorientovat ve své aktuální situaci a pomůžeme vám naplánovat kroky pro její řešení. Pomůžeme vám snížit případné nebezpečí, že se bude krize dále prohlubovat. Naučíme vás, jak využít vaše dosavadní zkušenosti s řešením problémů, kvůli kterým jste museli využít pobyt na krizovém lůžku. Pomůžeme vám při hledání příčin vzniku krize, v orientaci v dané situaci a nabídneme vám alternativy řešení. Můžeme vám také pomoci se zprostředkováním dalších služeb, hledáním kontaktů na odborníky, organizace a další zařízení v rámci psychosociální sítě regionu.

Kdo s vámi bude pracovat?

Vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří absolvovali výcvik v krizové intervenci.

Kde budete ubytováni?

Máme k dispozici dva pokoje, celkem 5 lůžek a dětskou postýlku. Na patře jsou k dispozici 2 sociální zařízení, společenská místnost s kuchyňskou linkou a základním vybavením.

Jaká je cena?

Služba je poskytována bezplatně, hradíte pouze odebranou stravu. V případě, že nemáte finanční prostředky, nabídneme vám krizovou stravu.

Nemám žádné finanční prostředky a z domu jsem odešel bez jakýchkoliv věcí, mohu i tak využít krizová lůžka?

Ano, během pobytu vám můžeme zapůjčit: lůžkoviny, ručník, domácí obuv, hračky, nočník. S ohledem na případnou vaši situaci lze využít hygienický servis (pračka, žehlička) či šatník zařízení.

 

 

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.