Lůžka pro osoby v krizi

Pro koho je služba určena?

Služba je určena jednotlivcům a rodinám, kteří zažili nebo zažívají náročnou životní situaci a nechtějí být sami při jejím řešení. Potřebují klidné zázemí pro zklidnění, utřídění si myšlenek a ujasnění si dalšího směřování. Naši službu mohou využít:

  • osoby starší 18 let
  • osoby mladší 18 let pouze v doprovodu svého zákonného zástupce.
  • osoby nesvéprávné pouze se souhlasem svého opatrovníka.

Službu krizových lůžek využívají zejména lidé:

  • v psychické nepohodě způsobené vnějšími či vnitřními okolnostmi (nemoc, úmrtí, obavy, úzkosti, …)
  • řešící rodinné a vztahové problémy jako je rozvod, rozchod, narušené vztahy v rodině, problémy na pracovišti, aj.;
  • kteří potřebují pomoci při řešení krátkodobé bytové nebo finanční tísně – např. matky nebo otcové s dětmi ocitající se na ulici, osoby po odchodu z dětského domova, osoby po živelných pohromách, aj.;
  • s duševním onemocněním, u nichž je možné krátkodobým pobytem předejít dlouhodobější hospitalizaci v psychiatrickém zařízení;

 

Jak dlouho je služba osobě v krizi poskytována?

Služba krizových lůžek je krátkodobou pobytovou sociální službou v maximálním rozsahu 7 nocí. Délku pobytu na základě osobního pohovoru stanoví krizový pracovník.

Kdy probíhá příjem na krizová lůžka?

Každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Na čem s klienty během pobytu pracujeme?

Poskytujeme prostor pro uspořádání myšlenek, emocí a tím pomáháme ke stabilizaci akutního stavu. Dáváme prostor se zorientovat v aktuální situaci a pomáháme naplánovat postupy pro její řešení. Pomáháme snížit případné nebezpečí, že se bude krize dále prohlubovat. Učíme, jak využít dosavadní zkušenosti s řešením problémů. Pomáháme při hledání příčin vzniku krize, v orientaci v dané situaci a nabízíme alternativy řešení. Můžeme také pomoci se zprostředkováním dalších služeb, hledáním kontaktů na odborníky, organizace a další zařízení v rámci psychosociální sítě regionu.

Kdo s klienty pracuje?

Vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci, kteří absolvovali výcvik v krizové intervenci.

Kde jsou klienti ubytováni?

Pobytová služba je umístěna v sídle organizace na adrese K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice. K dispozici jsou dva pokoje, celkem 5 lůžek a dětská postýlka, 2 sociální zařízení, společenská místnost s kuchyňskou linkou se základním vybavením.

Jaká je cena?

Služba je poskytována bezplatně. V případě, finančních problémů nabízíme možnost čerpání krizové stravy či stravy z potravinové banky.

Co musí mít s sebou osoba k pobytu?

V případě, že osoba, která žádá o pobyt na krizovém lůžku, nemá finanční prostředky, ani osobní věci, může během pobytu využít zápůjčky následujících věci: lůžkoviny, ručník, domácí obuv, hračky, nočník. S ohledem na případnou situaci lze využít toaletní potřeby, pračku, žehličku či šatník zařízení.

 

Základy spolupráce

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme osobnost klienta, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme klientovy kompetence a pomáháme aktivizovat jeho vlastní síly. Společně mapujeme to, co zvládne klient sám, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.