Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím – intervenční centrum

Intervenční centrum, Ústecký kraj

Služba Intervenčního centra v době pandemie NENÍ omezena!

Podpoříme vás osobně nebo  formou distanční pomoci – můžete volat ve standardních otevíracích hodinách na linku 475 511 811, případně napsat na mail intervencicentrum@spirala-ul.cz. Stálá služba se Vám v co nejkratším čase ozve. Pro další informace sledujte web i Facebook  naší organizace – Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Jsme Vám k dispozici v provozních hodinách: pondělí a středa – 8.00 – 18.00 hodin, úterý a čtvrtek – 8.00 – 14.00 hodin, pátek 8.00 – 15.00 hodin. Pokud ve Vaší rodině dojde k vykázání násilné osoby, budeme Vás sami kontaktovat – a to i o víkendech v rámci pohotovostní služby konzultantů intervenčního centra.

V případě ohrožení Vám dále pomoc poskytne Policie ČR na tel.: 158.

Informace mimo provozní hodiny Intervenčního centra, Ústecký kraj získáte dále na Lince pomoci 475 603 390.

Přejeme všem pevné zdraví!

 

Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím – Intervenční centrum pro Ústecký kraj

Jsme Vám k dispozici na telefonu 475 511 811 nebo 774 406 370 nebo na intervencnicentrum@spirala-ul.cz, a to v provozních hodinách: pondělí a středa – 8.00 – 18.00 hodin (od 16 hodin pro objednané), úterý a čtvrtek – 8.00 – 14.00 hodin, pátek 8.00 – 15.00 hodin. Pokud ve Vaší rodině dojde k vykázání násilné osoby, budeme Vás sami kontaktovat – a to i o víkendech v rámci pohotovostní služby konzultantů intervenčního centra.

V případě ohrožení Vám dále pomoc poskytne Policie ČR na tel.: 158.

Informace mimo provozní hodiny Intervenčního centra, Ústecký kraj získáte dále na Lince pomoci 475 603 390.

Jak poznám, že se jedná o domácí násilí?

Domácí násilí může být fyzické, psychické, sexuální a ekonomické násilí mezi blízkými osobami, které má znaky:

 • opakovaně zažívají násilné jednání, případně provázené eskalací (zvyšuje se četnost, hrubost, zkracují intervaly mezi incidenty)

 • sdílejí společné obydlí, byt, dům

 • mají rozdělené role: jeden z partnerů je násilníkem, druhý je napadán, role se zpravidla nemění

Jak se člověk, který páchá domácí násilí, chová?

 • Ponižuje, uráží, nutí k věcem, které se vám nelíbí, například v oblasti sexu.

 • Fyzicky napadá – bije, fackuje, škrtí, kope.

 • Zakazuje kontakt s okolím, blízkými, rodinou, přáteli, zamyká vás v domě (bytě).

 • Sleduje, pronásleduje vás, kontroluje vaše telefonáty, SMS, elektronickou poštu.

 • Kontroluje všechny vaše finance, snižuje vám bezdůvodně rozpočet na domácnost, děti.

 • Nedovoluje vám pracovat.

 • Vyhrožuje vám a zastrašuje, že vám vezme děti.

 • Ničí vaše věci, ubližuje zvířatům, která máte rád/a.

Pro koho je naše služba vhodná?

Pro osoby starší 15 let, mladistvé, dospělé, seniory, kteří zažívají opakovaně slovní, fyzickou či jinou agresi od blízké osoby. Pomoc poskytujeme i obětem trestných činů doprovázejících domácí násilí, pronásledování a nebo pokračování násilí mezi bývalými partnery.

Služby intervenčního centra jsou poskytovány osobám, které jsou ohroženy na životě a zdraví, v souvislosti s domácím násilím, a to především v případě, kdy je akutní ohrožení řešeno vykázáním násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR podle  ustanovení § 44 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR nebo soudním rozhodnutím o předběžném opatření proti domácímu násilí podle § 401 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. To znamená, že jak Policie ČR, tak soud mohou násilné osobě zakázat kontaktovat ohroženou osobu a zamezit tak pokračování  násilných incidentů (slovních i fyzických).

Kontaktovat nás mohou i klienti/ky, u kterých k vykázání nedošlo, a chtějí domácí násilí řešit, osoby z jejich okolí, které jsou svědkem probíhajícího domácího násilí, nebo organizace, které byly osobou ohroženou požádány o pomoc.

Jak bude vypadat naše spolupráce při řešení vaší složité situace?

Nejdříve vám přejeme, abyste našli odvahu využít služby Intervenčního centra, abyste mohli s pracovníky konzultovat vaši složitou situaci. Poskytneme vám bezpečné prostředí, seznámíme vás s vašimi právy, vyslechneme vás, nabídneme vám možné cesty řešení, bezpečnostní plán, pokud zatím nemůžete odejít z místa ohrožení. Vaše rozhodnutí zůstat či odejít ze vztahu budeme respektovat. Svůj problém neskrývejte, poraďte se s odborníky. Pamatujte, že násilí, které se nezastaví v samotném počátku, se bude stupňovat. Násilí není vaše vina. Nikdo nemá právo vás bít, ponižovat, vydírat. Neomlouvejte násilí, neobviňujte se z něj. Nestyďte se za svou situaci, měsíčně naši pomoc vyhledá až 60 osob, které našly odvahu říci NE násilí ze strany svých blízkých – manžela, manželky, druha, družky, dětí, rodiče…

S kým budete hovořit?

S odborníkem na problematiku domácího násilí. Konzultanti splňují požadavky na vzdělání dané Zákonem o sociálních službách.

V našem týmu pracují: sociální pracovníci, právník, odborný poradce – trestní právo, terapeut.

Jak je zabezpečena anonymita kontaktu?

Konzultanti jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona O sociálních službách 108/2016 Sb. Pokud nedošlo k vykázání a kontaktujete nás na základě vlastní vůle, nemusíte uvádět své jméno.

V případě vykázání násilné osoby z vašeho obydlí nám Policie ČR zasílá úřední záznam o vykázání s popisem incidentů, které k vykázání vedly. Poté vás sami kontaktujeme a nabízíme vám pomoc, podporu.

Kolik služba stojí?

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Jaké služby poskytujeme?

 1. Telefonické a osobní konzultace na pracovištích intervenčního centra. Máte také možnost využit krátkodobý krizový pobyt.

 2. Sociální poradenství:

  • Pomoc při hledání řešení vaší životní situace, problému

  • Bezpečný prostor pro sdělení vašich potíží

  • Pomoc při zajištění krizového, azylového nebo utajovaného bydlení

  • Pomoc při zajištění bezpečí

  • Zprostředkování kontaktů na navazující služby, např. orgán sociálně právní ochrany dítěte, psycholog, dluhová poradna, oddělení dávek hmotné nouze apod.

 1. Právní poradenství:

  • Rady a informace

  • problematika rozvodu,

  • úpravy poměrů k nezletilým dětem,

  • vypořádání společného jmění manželů,

  • otázky společného bydlení,

  • zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

  • podání trestního oznámení,

  • asistence při sepsání právních podáních

  • návrh na předběžné opatření

     4. Sepsání návrhu na předběžné opatření:

  • V případě vašeho zájmu konzultant intervenčního centra navrhne a vyhotoví spolu s vámi návrh na předběžné opatření podle § 400 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kterým může soud rozhodnout o vaší okamžité ochraně tak, že zakáže násilné osobě vstup do společného obydlí a kontaktovat vás.
  • Prostřednictvím předběžného opatření lze „prodloužit“ dobu desetidenního vykázání násilné osoby případně o 1 měsíc, poté o dalších 5 měsíců.
 1. Sociálně-terapeutická pomoc:

  • Emocionální podpora

  • Krátkodobá terapie – do 10 sezení

 1. Služba krizového lůžka:

  • Na krizové lůžko můžete být přijati, pokud odcházíte z důvodu násilí ze strany blízké osoby ze společného obydlí, a to z vlastního rozhodnutí či ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dítěte či Policií ČR.

  • Při příjmu na krizové lůžko dochází k sepsání Smlouvy o pobytu. Během pobytu vám v případě potřeby budou poskytnuty základní hygienické potřeby pro vás, případně vaše dítě. Je možné využít také šatník pro dospělé i děti. Máte právo pobyt kdykoliv ukončit.

  • Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Je-li to možné, žádost o lůžko projednejte na tel: 475 511 811 nebo 475 603 390 – Linka pomoci. Osobě mladší 18 let službu krizového lůžka poskytujeme v doprovodu zákonného zástupce.

  • Služba je  poskytována bezplatně včetně krizové stravy nebo si na vlastní náklady zajišťujete stravování sami mimo zařízení.

  • Krizové lůžko  můžete využívat do doby, než je překonán akutní stav ohrožení, zpravidla délka pobytu nepřekračuje sedm dní.

 2. Výjezd za ohroženou osobou

  • Je připravován ve spolupráci konzultanta a osoby ohrožené domácím násilím, zpravidla v těchto případech: hospitalizace či zranění v souvislosti s útokem, tělesné postižení…

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat?
Na telefonním čísle 475 511 811, nebo osobně na pracovišti:

Ústí nad Labem, Masarykova 75/225
Pondělí: 8.00 – 18.00
Úterý: 8.00 – 14.00
Středa: 8.00 – 18.00
Čtvrtek: 8.00 – 14.00
Pátek: 8.00 – 16.00 (14.00 – 16.00 pouze pro objednané klienty)

Poslední konzultace jednu hodinu před koncem provozní doby. Děkujeme za pochopení.

Kontaktní místa mimo Ústí nad Labem: (nutné předchozí objednání na 475 511 811 – platí pro celý Ústecký kraj)

Chomutov
Kamenná 5164, budova Sociálních služeb Chomutov, p.o.
Středa: 9.00 – 14.00 hodin (Pouze po předchozím telefonickém objednání)

Louny
Pod Nemocnicí 2503, budova polikliniky
Pondělí: 9.00 – 14.00 hodin (Pouze po předchozím telefonickém objednání)

Rumburk
Máchova 492, budova vlakového nádraží
Čtvrtek: 9.00 – 14.00 hodin (Pouze po předchozím telefonickém objednání)

Most
Lomená 47, budova Diakonie
Středa: 9.00 – 14.00 hodin (Pouze po předchozím telefonickém objednání)

Děčín
Bezručova 87/2
Čtvrtek: 9.00 – 13.00 hodin (Pouze po předchozím telefonickém objednání)

Litoměřice
Zítkova 677/9, naproti soudu
Pátek: 9.00 – 14.00 hodin (Pouze po předchozím telefonickém objednání)

Jaké kroky můžete činit v případě napadení či ohrožení života?

Volejte Policii České republiky – 158.

 • Policie může násilnou osobu z bytu vykázat, a to i v případě, že násilná osoba byt či dům vlastní.

 • Co znamená vykázání? Násilná osoba ve Vašem společném obydlí nesmí 10 dní pobývat, nesmí Vás kontaktovat ani osobně, ani telefonicky – získáváte tak čas pro sebe a pro řešení vzniklé situace

 • Neuklízejte stopy po napadení

 • Požádejte policii o rozhovor bez přítomnosti násilné osoby

 • Zdokumentujte důkazy o napadení (pořiďte fotografie svých zranění, poškození bytu…). V případě zranění vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Pokud byli incidentu přítomni svědci nebo alespoň slyšeli, co se děje, nezapomeňte o nich informovat policii ČR. Zvažte podání trestního oznámení.

 • Nebojte se obrátit na policii, jsou tu pro Vás, aby Vám pomohli, a jsou povinni každý hlášený případ prošetřit

 • V případě, že u Vás dojde k vykázání, policie naši poradnu informuje, my Vás kontaktujeme a nabídneme Vám naši službu

Volejte poradnu Intervenčního centra, Ústecký kraj 475 511 811

Objednejte se na konzultaci, a to i v případě, že jste Policii ČR z různého důvodu nekontaktovali. Důvodem mohl být váš strach, obavy, že nemáte kam odejít, že jste finančně nezajištěni. Nebojte se využít naše služby i v případě, pokud kontakty s naším pracovištěm na nějakou dobu přerušíte.