Osobní konzultace

Pro koho je služba vhodná?

Pro osoby, které nechtějí být samy ve své těžké životní situaci. Zažívají partnerskou krizi, rozvádí se nebo se s někým rozcházejí. Zažívají konflikty v zaměstnání nebo o zaměstnání přišly. Jsou v dluhové pasti. Mají výchovné problémy s dětmi nebo mladistvými. Mají problematickou komunikaci nebo vztahy v rodině. Zažily tragickou či nenadálou událost jako je autonehoda, onemocnění, smrt někoho blízkého, staly se obětí trestného činu.

Jak pomáháme?

Pracujeme metodou krizové intervence. Jedná se o rozhovor s pevnými pravidly, který trvá zpravidla 60 minut. V rámci rozhovoru můžete sdílet prožívání pocitů a emocí. Společně s námi hledáte příčinu vzniku krize a jste vedeni k pochopení dané situace. Podporujeme vás při hledání vlastních nápadů, jak lze složitou situaci řešit. Také vám můžeme pomoci s kontaktováním dalších odborníků, organizací či zařízení v rámci psychosociální sítě regionu.

S kým budete hovořit?

Se zkušeným profesionálem s vysokoškolským vzděláním sociálního nebo humanitního směru.

Jak je zabezpečena anonymita hovoru?

Pracovník Krizového centra je vázán mlčenlivostí dle zákona O sociálních službách č. 108/2016 Sb. a nikde neeviduje vaše jméno. Nemusíte se představovat nebo můžete uvést jiné jméno, kterým chcete být oslovováni. Služba je zcela anonymí.

Jakých zásad se při spolupráci držíme?

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.

Jak, kdy a kde můžu službu využívat?

Každý všední den od 8.00 do 19.00 hodin. Poslední konzultace začíná zpravidla v 18 hodin. Službu je možné využívat opakovaně.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.