Nonstop Linka pomoci

475 603 390 / provoz 24 hodin denně

Pro koho je služba vhodná?

Pro osoby se zájmem o odbornou pomoc formou telefonického kontaktu nebo ty, kteří mají z počátku nedůvěru k osobnímu setkání s odborníkem. Pro ty, kteří prožili nepříjemnou událost, procházejí náročným životním obdobím nebo se cítí osaměle. Služba je určena všem osobám bez rozdílu věku. Při telefonickém hovoru můžete zůstat v plné anonymitě.

S kým budete hovořit?

Se zkušeným profesionálem s vysokoškolským vzděláním sociálního nebo humanitního směru, kteří pracují metodou krizové intervence.

Jak je zabezpečena anonymita hovoru?

Pracovník Linky pomoci na svém telefonním přístroji nevidí Vaše telefonní číslo. Je také vázán mlčenlivostí dle zákona O sociálních službách č. 108/2016 Sb. Pracovník Linky se do telefonu rovněž nepředstavuje, a to z důvodu zachování oboustranné anonymity.

Jaká je cena hovoru?

Telefonní hovor na Linku pomoci je v ceně běžného hovoru na pevné lince.

Co nabízíme a jak hovor probíhá?

Respektujeme jakékoliv trápení, se kterým nám lidé volají. Nabízíme prostor pro vyjádření emocí, jako jsou pláč, lítost, zloba, vztek, zmatek, rozrušení či nerozhodnost. Respektujeme vaši individualitu. Společně hledáme příčiny vzniku vaší obtížné situace. Nabízíme možnost srovnat si myšlenky, hledat možnosti řešení situace či ujasnit si další kroky. Podporujeme vaše schopnosti a dovednosti zvládnout složitou osobní situaci nejprve s námi, posléze vlastními silami. Můžeme vám poskytnout kontakty na další odborníky nebo sociální služby.

Jakých zásad se při spolupráci držíme?

Respektujeme základní lidská práva. Ke všem dotazům přistupujeme s úctou a plnou vážností. Při naší práci respektujeme vaši osobnost, uplatňujeme individuální přístup. Zachováváme diskrétnost a anonymitu. Podporujeme vaše vlastní kompetence a pomáháme vám aktivizovat vaše síly. Společně s vámi mapujeme to, co zvládnete sami, případně s naší pomocí nebo svými nejbližšími.