Co nabízíme?

Nonstop linku pomoci 475 603 390 – Jedná se o službu vhodnou pro osoby se zájmem o odbornou pomoc formou telefonického kontaktu nebo ty, kteří mají z počátku nedůvěru k osobnímu setkání s odborníkem. Pro ty, kteří prožili nepříjemnou událost, procházejí náročným životním obdobím nebo se cítí osaměle. Služba je určena všem osobám bez rozdílu věku. Při telefonickém hovoru můžete zůstat v plné anonymitě.

Osobní konzultaci – Služba pro osoby, které nechtějí být samy ve své těžké životní situaci. Zažívají partnerskou krizi, rozvádí se nebo se s někým rozcházejí. Zažívají konflikty v zaměstnání nebo o zaměstnání přišly. Jsou v dluhové pasti. Mají výchovné problémy s dětmi nebo mladistvými. Mají problematickou komunikaci nebo vztahy v rodině. Zažily tragickou či nenadálou událost jako je autonehoda, onemocnění, smrt někoho blízkého, staly se obětí trestného činu. Může k nám přijít každý všední den bez objednání od 8 – 19 hodin (poslední konzultace zpravidla probíhá v 18 hodin). Na osobní konzultaci je možné se objednat na tel. č. 475 603 390.

Krizová lůžka – Služba je určena všem lidem, kteří zažili nebo zažívají náročnou životní situaci a nechtějí být sami při jejím řešení. Potřebují klidné zázemí pro zklidnění, utřídění si myšlenek a ujasnění si dalšího směřování. Naši službu mohou také využít osoby mladší 18 let nebo nesvéprávné osoby, ale pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. Příjem na krizová lůžka probíhá zpravidla mezi 8 – 18 hodinou, ale v závažných a život ohrožujících případech je možné přijmou klienta kdykoliv. Informace můžete získat na tel. č. 475 603 390.

Poradnu pro osoby ohrožené domácím násilím – Pro osoby starší 15 let, mladistvé, dospělé, seniory, kteří zažívají opakovaně slovní, fyzickou či jinou agresi od blízké osoby. Pomoc poskytujeme i obětem trestných činů doprovázejících domácí násilí, pronásledování a nebo pokračování násilí mezi bývalými partnery. Poradnu pro domácí násilí můžete kontaktovat na tel. č. 475 511 811 nebo navštívit osobně v konzultačních hodinách ZDE.

Zdravá rodina  (rodinná poradna) – Zejména pro rodiny, které zažily nebo zažívají náročnou životní situaci, která negativně ovlivňuje všechny členy rodiny. Pro ty, kteří potřebují pomoc a podporu s hledáním nové životní cesty. Rodinná poradna probíhá zpravidla v pondělí v odpoledních hodinách. Na rodinné poradenství je nutné se objednat na tel. č. 475 603 390.

Právo na vaší straně (právní a sociální poradenství) – Služba je určena pro osoby, které řeší krizovou situaci a nemohou si dovolit využít služeb placeného právního poradce. Jedná se o osoby, které řeší rozvodovou, majetkovou, bytovou, dluhovou nebo trestně právní situaci či na nich bylo spácháno bezpráví nebo mají potíže v zaměstnání či o něj přišly. Poradenství probíhá každé úterý od 10 do 15 hodin. Je nutné se objednat na tel. č. 475 603 390.

Internetové poradna –   Pro osoby, které se ocitají v krizových nebo obtížných životních situacích a dávají přednost písemné komunikaci. Může nás kontaktovat kdokoliv, kdo se do krizové situace dostane.Je možné využít kdykoliv pomocí webového formuláře nebo na emailu mail@spirala-ul.cz.

Terénní krizový tým – Pro ty, kteří potřebují pomoci s překonáváním následků mimořádných a krizových událostí hromadného charakteru (např. povodně, havárie, hromadná dopravní neštěstí, aj.) formou odborné psychosociální krizové pomoci.

Preventivní programy – nabízíme preventivní programy pro NNO, kurátory pro mládež, OSPOD, základní školy, střední školy, odborné učiliště, aj.  Cílem programu je podpořit u dětí vzájemnou komunikaci, sebepoznání, poznání, aj. účastníků. Program může být koncipován dle požadavků zadavatele. Preventivní programy je možné objednat na telefonním čísle 472 743 835 (vedení organizace).

Šance pro všechny – Domov bez násilí – chceme podpořit přání a potřeby dětí z rodin, které poznamenalo domácí násilí, a pomoci jim uchovat bezpečný vztah s oběma rodiči. Pracujeme se všemi členy rodiny a pomáháme jim najít cestu, jak spolu komunikovat (např. při předávání dítěte) férově a bez agrese.

Asistovaný kontakt – Služba je určena především rodinám, kde proběhl nebo probíhá rozvod nebo zde z jakéhokoliv důvodu není možná běžná komunikace mezi dětmi a dospělými. Kde rodiče (prarodiče) a děti potřebují pomoci při zlepšení komunikace, znovunavázání vztahu, vyjasnění jednotlivých pohledů a zpracování rozchodu či rozvodu rodičů.