Podpořili nás

Podpořili nás 2019

podpořili nás 2019

podpořili nás 2019

Projekt Šance pro všechny – domov bez násilí v roce 2019 podporují:

„Aktivity projektu Šance pro všechny – domov bez násilí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“

   

 

    

 

Podpořili nás 2018

 


Projekt Pomozte dětem! organizovaný Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.


Podporují nás


Projekt Začít znovu byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert.Smlouva o poskytování sociálních služeb uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Č. smluv: 135/2009/SZ/10; 134/2009/SZ/10


Podporují nás


Financování projektu: „Inovativní změny v psychosociální péči při integraci obyvatel ohrožených sociální exkluzí v Ústeckém kraji“


Podporují nás

Podporují nás Podporují nás Podporují nás Podporují nás Podporují nás

 Podporují nás Podporují nás Podporují nás

Podporují nás