Podpořili nás

V roce 2017 nás podporují: 

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK

UL      Služba Intervenční centrum, Ústecký kraj byla podpořena z prostředků Evropského sociálního fondu.

 

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

 

 

 

„Podpořeno z dotace MPSV v oblasti podpory rodiny pro rok 2017.“

Podporují nás

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.“

 

Potravinová pomoc

FEAD_MPSV_RGB

 

 

„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ a jeho registrační číslo (CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008).„Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.“

Bez názvu

        


V roce 2016 naši činnost podpořili: 

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK

 

 

 

 

Stránky Ústeckého kraje naleznete zde.

 

Podporují nás

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí “.  loga22

Loga města

ČSOB Pomáhá regionům

Nadační fond Tesco

Nadační fond Tesco

 

 

 

 

 

V roce 2016 nás podpořili tito soukromí dárci: 

TiskBez názvulogo-small1

 

Projekt intervenčních center

„Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jen APIC) dlouhodobě usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR.
Od ledna 2015 realizuje APIC projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Spirála, z.s. je partnerem tohoto projektu.
Projekt představuje významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí. Partnery projektu jsou nejen regionální poskytovatelé služby intervenční centra, ale také významné a důležité instituce jako Ministerstvo vnitra, Krajský soud v Brně, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Městské ředitelství Policie ČR v Brně či Krajské policejní ředitelství Jihomoravského kraje. Dalšími partnery jsou romská organizace Romano Jasnica či Sociofaktor, s.r.o., který bude provádět jednu z prvních aktivit projektu – celostátní výzkum.  Projekt provází mediální kampaň Mlčení bolí.

 IC_mlceni_boli_logo_RGB_web

 Mlčení bolí

Probíhá od června 2015 ve všech regionech České republiky. Hlavním cílem je bourat mýty a tabu kolem domácího a zviditelnit činnost intervenčních center ČR. Do kampaně se zapojila také řada známých osobností. Jiří Bartoška, Jan Kačer, Pavel Anděl, Roman Šebrle, David Suchařípa, Bára Basiková, Ilona Svobodová, Nela Boudová, Michaela Kuklová, Veronika Freimanová, Lenka Krobotová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Schneiderová, Michaela Maurerová a další propůjčili kampani svou tvář. Stržením symbolické pásky z úst vybízejí veřejnost, aby se nebála o domácím násilí otevřeně mluvit.

Součástí kampaně Mlčení bolí je také rozsáhlá výzva na sociálních sítích. Mlčení bolí vybízí lidi na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Youtube, aby vyjádřili svou podporu nasdílením vlastní fotografie s páskou přes ústa a hashtagem #mlceniboli.

 

Další odkazy:

K projektu: http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373

Kampaň mlčení bolí: http://www.mlceniboli.cz/

První výsledky probíhajícího výzkumu:  http://www.sociofactor.eu/wp-content/uploads/2015/10/Tiskov%C3%A1-zpr%C3%A1va-s-p%C5%99%C3%ADlohami_13.10.20151.pdf

 

V roce 2015 činnost naší organizace podpořili:

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYKMinisterstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

 

sociální agentura

 

V roce 2014 činnost organizace podpořili:

podpořili nás 2014-1

 


Projekt Pomozte dětem! organizovaný Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.


Podporují nás


Projekt Začít znovu byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert.Smlouva o poskytování sociálních služeb uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Č. smluv: 135/2009/SZ/10; 134/2009/SZ/10


Podporují nás


Financování projektu: „Inovativní změny v psychosociální péči při integraci obyvatel ohrožených sociální exkluzí v Ústeckém kraji“


Podporují nás

Podporují nás Podporují nás Podporují nás Podporují nás Podporují nás

 Podporují nás Podporují nás Podporují nás

Podporují nás