Asistovaný kontakt

Asistovaný kontakt rodiče s nezletilým dítětem

Pro koho služba je určena? 

Rodičům s dětmi v situacích, kde byl tento kontakt z různých důvodů přerušen. Kontakt s dítětem nemusí být zaměřen pouze na rodiče, může se týkat prarodičů, sourozenců i dalších osob, se kterými má dítě blízký vztah

Setkání podporují:

  • udržení a rozvoj vzájemné komunikace mezi dítětem a rodičem
  • zlepšování vzájemného vztahu
  • získání rodičovských kompetencí, nových dovedností
  • zajištění práv nezletilého dítěte na oba rodiče i práv rodičů na setkání s nezletilým dítětem v bezpečném prostředí

Kdo s vámi bude u asistovaného kontaktu? 

Aktivity jsou realizovány za přítomnosti dvou zkušených s vysokoškolským vzděláním sociálního nebo humanitního směru, kteří budou využívát prvků mediace, krizové intervence či rodinné terapie.

Poskytujeme:

  • Asistované předávání dítěte mezi rodiči – v případech, kdy má rodič stanoven kontakt s dítětem na celý den nebo na víkend apod. a kdy je předpoklad, že dítě k otci chce a s pobytem u otce není problém
  • Asistovaný kontakt rodiče s dítětem za přítomnosti druhého rodiče – realizuje se v případech, kdy kontakt rodiče s dítětem je omezen na časově omezený interval, např. 2 hodiny, kdy se dítě s rodičem delší dobu nekontaktovalo, kdy dítě kontakt s rodičem doposud odmítalo, kdy je potřeba zlepšit vztah rodič dítě
  • Asistovaný kontakt rodiče s dítětem bez přítomnosti rodiče, který má dítě v péči – probíhá u dítěte, které je na druhého rodiče zvyklé, má s ním dobré vztahy a setkávat se s rodičem chce, u rodičů
  • Sociální intervence zaměřená na podporu rodičovských práv, rolí a kompetencí, rovnost mužů a žen, vztahy mezi rodiči a dětmi.

Jak asistovaný kontakt probíhá? 

S každým členem rodiny je uzavřena smlouva o asistovaném kontaktu, kde je sepsáno, kdy a jak bude asistovaný kontakt probíhat. Ve smlouvě je definován cíl (či zakázka), kterou by rodina chtěla během asistovaného kontaktu naplnit.

Naším cílem je připravit prostředí rodiny tak, aby bylo možné obnovit komunikaci a v ideálním případě připravit rodinu na to, aby asistovaný kontakt nepotřebovala a mohla se stýkat bez naší pomoci. Součástí asistovaného kontaktu je možné využití našich dalších individuálních služeb, vhodná může být služba Osobní konzultace nebo Rodinná poradna.

 

Jaká je cena asistovaného kontaktu?

Asistovaný kontat probíhá bezplatně.

 

Můžete se objednat na tel.: 475 603 390

 

Kde asistovaný kontakt může probíhat?

Ústí nad Labem, K Chatám 22

Rumburk

Louny