Odborné sociální a právní poradenství

1/ Občan, který má zájem o tuto službu, naváže kontakt se sociálním pracovníkem prostřednictvím telefonického hovoru na Lince pomoci 475 603 390 nebo osobní návštěvou v Centru krizové intervence.

2/ Sociální pracovník v rámci osobního nebo telefonického kontaktu zjistí klientovu zakázku, souvislosti problému. V případě, že k řešení situace je nezbytné i právní poradenství, objedná klienta na konzultaci k právníkovi. Právní poradenství je nabízeno dle volné kapacity odborného poradce a harmonogramu této služby.

3/ Právní služby jsou poskytovány pouze při osobním kontaktu v zařízení Centrum krizové intervence právníkem. Na základě objednání. Služba je poskytována vždy v pondělí, v čase 8.00 – 17.00 hodin. Poslední konzultace probíhá od 16.00 hodin. Konzultace jsou bezplatné.

Kontakt:

Tel.: 475603390, email: spirala.pravnik@volny.cz