Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílová skupina: děti, mladiství, mladí dospělí, rodiny s dětmi

Nabízíme:

Rodičům:

 • podporu komunikace mezi jednotlivými členy rodinného systému
 • posilování fungujících rodinných vztahů a vazeb
 • podporu zdravého životního stylu rodiny bez patologických jevů
 • sdílení a pomoc při řešení každodenních problémů i starostí při výchově dětí
 • řešení sociálně ekonomické situace v rodině
 • nastavení pravidel společného soužití

Dětem a mladistvým:

 • snížení vlastní agresivity a posílení schopnosti zvládat impulsivní reakce
 • získání náhledu na vlastní jednání a nevhodné vzorce chování
 • akceptaci společenských norem, život bez kriminálního chování
 • vytvoření vzorců pozitivních hodnot
 • rozvoj osobnosti a sociálních dovedností jednotlivců
 • zlepšení mezilidských vztahů (rodinné, vrstevnické)
 • podporu při návratu do společnosti a přijetí společností, integrace na trh práce

 

Metody práce s klienty
 • Sociálně terapeutické činnosti –  individuální, skupinová a rodinná terapie zaměřená na sebepoznání, rozvoj osobnosti, rozvoj mezilidských vztahů, řešení vztahů v rodině, posílení klientových pozitivních vazeb s rodinnými příslušníky i vrstevníky
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – vedení klientů k dosažení pozitivních změn v životě formou sebezkušenostních prožitků, nácviku modelových situací, vzděláváním a výchovným působením
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, návštěva v rodině)
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Kontakt:

Tel.: 475603390, email: spirala.cki@volny.cz