Terénní krizový tým

Terénní krizový tým nabízí po události
  • Osobní kontakt dobrovolníků s nejvíce zasaženými občany
  • Pomoc s prožíváním negativních emocí
  • Naslouchání
  • Předávání informací, kontaktů
  • Zprostředkování další návazné pomoci
  • Podporu místních rituálů
  • Podporu starostů a členů místního zastupitelstva, úřadu a dalších podpor zasažené komunity
  • Podporu viníka, případně toho, kdo se cítí vinen
  • Dlouhodobou spolupráci

Posláním týmu je být včas na správném místě, jít za klientem do jeho vlastního prostředí a nabídnout pomoc přímo zasaženým, lidem z blízkého okolí po proběhlé mimořádné události.

Cílem je aktivizace vlastních zdrojů zasažené osoby i místního společenství, poskytnutí dostatku informací a možností, jak dále postupovat, aby dopady mimořádné události byly co nejmírnější a zasažení se mohli začlenit zpět do běžného života.

Kontaktní osoba:
Bc. Zuzana Lešková, 472 743 835