Sociálně právní ochrana dítěte

Od roku 2009 má o. s. Spirála pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu:

1/ Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
2/ Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
3/ Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
4/ Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.