Linka pomoci

Linka pomoci: 475 603 390

Poslání:

Formou telefonického rozhovoru nabízíme krizovou pomoc osobám, které řeší obtížné životní situace nebo se cítí osaměle.

Cíl:
Linka pomoci nabízí nepřetržitou profesionální službu, může být pro volajícího jediným možným kontaktem, ke kterému zpočátku najde odvahu...

Pomoci klientovi v dané situaci, stabilizace psychické nepohody.
Poskytnout profesionální službu lidem, kteří vytočí číslo krizové Linky pomoci.

Věková skupina:

Děti, dospívající, dospělí, senioři.

Zásady služby
 • Poskytovaná pomoc je dostupná 24 hodin denně
 • Kontakt s pracovníkem ihned bez časové prodlevy
 • Služba určená všem bez rozdílu věku, pohlaví, orientace a náboženství
 • Bezbariérovost
 • Možnost anonymity
 • Lidský přístup
 • Při práci dodržujeme etický přístup respektující důstojnost klienta
 • V případě, že hovor není přijat, pracujeme s jiným klientem.
Forma poskytované služby:

Telefonní rozhovor na Lince pomoci 475 603 390
V ceně běžného hovoru v telekomunikační síti
V nepřetržitém provozu

Nabízíme
 • Telefonickou krizovou intervenci
 • Naslouchání jakémukoli trápení
 • Možnost ventilace prožitků klienta
 • Psychickou podporu v nelehké situaci
 • Hledání příčin vzniku krize, orientaci v dané situaci
 • Pomoc při hledání vlastních sil a možností klienta
 • Nabídku alternativ řešení
 • Kontakty na další odborníky, organizace a zařízení psychosociální sítě
Linku pomoci nejčastěji využívají?
 • Lidé v náhlé těžké životní situaci (nemoc, úmrtí blízké osoby, ztráta nebo změna zaměstnání, bydlení, průmyslové a přírodní katastrofy)
 • Lidé s různými životními problémy (výchova dětí, rozvod, odchod dětí z domova, potíže v komunikaci s partnerem, dětmi, v zaměstnání, okolím)
 • Lidé ohrožení násilím
 • Lidé s duševním onemocněním
 • Lidé, kteří se ukrývají (pachatelé trestných činů, agresoři, lidé s deviantním chováním)
 • Spolupracující odborníci, pracovníci škol, úřadů, policie

Kontakt: 475603390, email: spirala.linkapomoci@volny.cz