Detašovaná pracoviště Lounsko, Šluknovský výběžek

Služba je určená rodinám a dětem

 • které se ocitly v náročné životní situaci (úmrtí v rodině, šikana, narušené vztahy v rodině, rozvody, rozchody,…)
 • žijí v nevyhovujících sociálních podmínkách a dlouhodobě řeší těžkou sociální situaci
 • chtějí pomoci s každodenními problémy, starostmi, výchovou, vztahy
 • jsou ohrožené vznikem negativních sociálních jevů (záškoláctví, útěky z domova, krádeže, vandalismus, drogová problematika…)
 • jsou týrané a zneužívané

Pomoc poskytujeme

 • bezplatně, bez doporučení, na základě objednání, dětem a mladistvím i bez doprovodu dospělého

Nabízíme…

… dětem možnost popovídat si o tom, co je trápí, když…
 • si nerozumí s rodiči, sourozenci, kamarády, spolužáky
 • se rodiče hádají a rozvádějí…
 • zažily smrt, nemoc, ztrátu někoho blízkého
 • mají problémy se školní docházkou, prospěchem, chováním
 • mají strach, obavy (někdo jim ublížil, ubližuje)
… mladistvým a mladým dospělým možnost hovořit o otázkách…
 • dospívání (problémy se sebou samým, zklamání, obavy, otázky sexuální orientace, nežádoucí otěhotnění, změna školy, odchod z domova,…)
 • navazování vztahů (s vrstevníky, opačným pohlavím, hádky, rozchody,…)
 • traumatických zážitků (náhlé úmrtí blízkého člověka, přepadení, autohavárie, znásilnění, svědek trestného činu)
 • závislosti (drogy, alkohol, automaty, počítač, internet)
 • poruchy příjmu potravy
… rodinám s dětmi možnost podpory při…
 • řešení každodenních problémů, starostí při výchově dětí…
 • ohrožení dítěte vlivem negativních sociálních jevů (záškoláctví, útěky z domova, drogová problematika,…)
 • řešení složité sociálně-ekonomické situace rodiny

V zájmu zlepšení životní situace uživatele nabízíme možnost navázání spolupráce se sociálními odbory, oddělením sociálně-právní ochrany dítěte, úřadem práce – dávkovým oddělením.

Krizová intervence

Je odborná metoda práce s uživateli v situaci, kterou osobně prožívá jako nepříznivou, obtěžující; umožňuje v bezpečném prostředí:

 • zorientovat se v nepříznivé situaci
 • nalézt opěrné body a zapojit vlastní síly
 • podporu vlastního řešení problému
 • nahlédnout na krizi jako na příležitost změny, zlepšení
 • získat podporu a prostor pro ventilaci a uspořádání myšlenek a emocí

Základní sociální poradenství

Poskytujeme informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, zapojení na trh práce…

Adresa Louny

Poliklinika a. s.
Pod Nemocnicí 2503
440 01 Louny
Budova polikliniky 1. patro, společné prostory s občanským sdružením Návraty

Do rozsahu působnosti služby jsou zahrnuty regiony Louny, Žatec, Postoloprty, Podbořany, kde je navázána spolupráce se sociálními úřady. Služba zde bude poskytována v terénu, ambulantně na adrese v Lounech.

Provozní hodiny: úterý 10 – až 16,00 hod., telefon pro objednání 475 603 390.

Adresa Rumburk

Budova vlakového nádraží v Rumburku
ul. Máchova 492, Rumburk

Provozní hodiny: pátek 10,00 –až 16,00 hod., telefon pro objednání 475 603 390.