Centrum krizové intervence – lůžka pro osoby v krizi

Služba lůžek krizové pomoci je určena pro osoby

 • v náročné životní situaci, krizi
 • hledající zázemí pro své zklidnění, utřídění si myšlenek a ujasnění si dalšího rozhodování
 • řešící akutní krátkodobou bytovou tíseň – matky s dětmi ocitající se na ulici; oběti domácího násilí; osoby ve finanční nouzi
 • po sebevražedném pokusu, bez aktuálního ohrožení
 • s duševním onemocněním, u nichž je možné krátkodobým stabilizačním pobytem předejít dlouhodobé hospitalizaci
 • ve věku od 18 let. Děti a mladiství mohou službu využít pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. Osoby se změněnou právní způsobilostí mohou službu využít pouze s písemným souhlasem svého opatrovníka a musí být schopni samostatně zvládat režim pobytu na krizovém lůžku.

Cíl

Krátkodobým cílem je uklidnit klienta, poskytnout prostor pro ventilaci myšlenek a emocí, stabilizovat jeho stav, snížit případné nebezpečí, že se krize bude prohlubovat. K dlouhodobým cílům patří pomoc se získáním náhledu na svou vlastní situaci, mobilizace vlastních zdrojů klienta, podpora při řešení problému a stanovení postupných kroků k jejich řešení.

Kdy je cíl naplněn?

 • Uživatel se orientuje ve své situaci
 • Uživatel zná možnosti řešení své situace a je schopen je dle svých možností realizovat
 • Uživatel vnímá svůj psychický stav jako stabilizovaný

Zásady poskytované služby

 • Bezplatnost
 • Respektování základních lidských práv
 • Respektování osobnosti uživatele, individuální přístup ke klientovi, diskrétnost
 • Zachování a podpora vlastních kompetencí uživatele, aktivizace jeho sil
 • Podpora vztahové sítě uživatele (rodiny, přátel, dětí,…)
 • Dodržování mlčenlivosti o poskytnutých informacích

Nabízíme

 • Postup řešení životní situace dle stanovaného plánu péče, který je přizpůsoben režimu dne zařízení
 • Plán péče pro řešení své situace vypracovává uživatel za pomoci pracovníka
 • Jednotlivé cíle plánu péče naplňuje uživatel v závislosti na svých možnostech
 • Uživatel je podporován při hledání vlastních zdrojů a možností
 • Možnost ventilace prožitků a emocí uživatele
 • Hledání příčin vzniku krize, orientaci v dané situaci alternativy řešení
 • Kontakty na další odborníky, organizace a zařízení psychosociální sítě

Důležité informace

 • Pobyt maximálně sedmidenní
 • Po předložení platného průkazu totožnosti.
 • S možností využití krizové stravy (1 čaj, 1/4 chleba, 1/4 másla na den a osobu).
 • S možností zapůjčení: lůžkovin, ručníku, hygienických potřeb, hraček, přebalovacího pultu, nočníku.
 • S možností využití šatníku zařízení
 • Dva třílůžkové pokoje s dětskou postýlkou, 2 sociální zařízení, společenská místnost s kuchyňskou a základním vybavením.
 • Rozdělení pokojů podle pohlaví
Službu nemohou využít osoby
 • psychiatricky dekompenzované
 • jejichž jednání dlouhodobě nesvědčí o snaze po nápravě a změně životního stylu
 • které při předcházejících pobytech porušily pravidla pobytové služby
Postup přijetí klienta na lůžka

Příjmu klienta na krizové lůžko předchází osobní kontakt a konzultace s pracovníkem. Ten posuzuje aktuální stav klienta, důvody pro přijetí na lůžko, možnosti uživatele krizi řešit v průběhu krátkodobého pobytu. Využití této služby závisí následně na svobodném rozhodnutí daného uživatele.
Při příjmu klienta na krizové lůžko dochází k sepsání dohody o poskytnutí služby. Součástí dohody je ústní i písemné seznámení klienta s právy a povinnostmi, režimem dne a poskytovanými službami. Dále je s klientem vypracován plán péče. V průběhu pobytu je uživatel motivován k aktivnímu řešení své situace dle plánu péče tak, aby jeho životní krize byla zmírněna či vyřešena. Uživatel má právo dle vlastního rozhodnutí službu kdykoliv ukončit.

Provozní doba

Služba krizových lůžek je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.
Příjmy na lůžkovou část jsou realizovány pondělí – pátek 8.00 – 19.00 hodin.

Cena služby

Služba Krizová lůžka je poskytována klientům bezplatně.

Kontakt:

Tel: 734836996, e-mail: spirala.krizovaluzka@volny.cz