Centrum krizové intervence – osobní kontakt

Cíl

Uživatelům poskytneme prostor pro ventilaci svých problémů, emoční podporu. Společně s pracovníkem prochází uživatelé služby příběhem, hledá opěrné body pro cestu z krizové situace, posiluje své kompetence pro návrat do svého běžného prostředí, běžného života.

Cílová skupina

Osoby v obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Službu lze využít anonymně, bezplatně.
Provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 19.00 hodin.
Uživatel může přijít opakovaně.

Nabízíme

Krizovou intervenci – rozhovor s pevnou strukturou, konzultace trvá zpravidla 60 minut

  • Postup řešení životní situace dle stanovaného plánu péče, který je přizpůsoben režimu dne zařízení
  • Plán péče pro řešení své situace vypracovává uživatel za pomoci pracovníka
  • Jednotlivé cíle plánu péče naplňuje uživatel v závislosti na svých možnostech
  • Uživatel je podporován při hledání vlastních zdrojů a možností
  • Možnost ventilace prožitků a emocí uživatele
  • Hledání příčin vzniku krize, orientaci v dané situaci
  • Alternativy řešení
  • Kontakty na další odborníky, organizace a zařízení psychosociální sítě

Kontakt:

Tel.: 475603390, email: spirala.ambulance@volny.cz