Aktuálně

Nej … roku 2010

Občanské sdružení Spirála oslavilo v září 2010 již 10 let poskytování pomoci osobám v krizi v zařízení Centrum krizové intervence. ...

Pomoc terénního krizového týmu při povodních v srpnu 2010

Terénní krizový tým je týmem dobrovolníků, který poskytuje psychosociální pomoc přímo v terénu v době mimořádných událostí: povodní, průmyslových havárií, hromadných dopravních nehodách… V období měsíců srpna až října 2010 byl tým zapojen do pomoci při mírnění a odstraňování následků bleskových povodních na Děčínsku. Tým celkem pracoval s 73 osobami, které se vyrovnávaly se ztrátou zázemí, zničenými domy, škodami na majetku, těžkými osobními traumaty, které velká voda vždy přinese.  ...

Workshop „Víme o sobě“

Dne 4. listopadu 2010 se na Krajském úřadě Ústeckého kraje odehrál další odborný workshop, tentokrát s názvem „Víme o sobě“, který se zabýval humanitární a psychosociální pomocí při mimořádných událostech a hromadných neštěstích, kterého byla Spirála spolupořadatelem a aktivně se ho zúčastnila. Bližší info naleznete na webu Ústeckého kraje v odkazu "aktuálně". ...

Setkáváte se s domácím násilím? Nasloucháme Vám…

Asociace pracovníků intervenčních center ČR oznamuje, že dne 23. listopadu 2010 v době od 8.00 do 16.00 hodin jsou pracovníci intervenčních center připraveni odpovídat na telefonické dotazy veřejnosti k problematice domácího násilí. ...

10 let pomoci lidem v krizi

Občanské sdružení Spirála v Ústí nad Labem slaví v letošním roce 10 let pomoci lidem v krizi. Během deseti let se Spirála svými zařízeními a programy zapsala do povědomí veřejnosti jako profesionální poskytovatel služeb s vysokou prestiží a kvalitou.  Více zajímavostí a informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. ...

Stejná šance pro handicapované

Naše organizace zaměstnává od roku 2008 p. Květoslavu Henczovou, která by díky svému handicapu těžko obstála ve výběrových řízeních. ...
1 4 5 6