Aktuálně

Děkovný list pro Spirálu

Děkovný list Chomutov V roce 2014 se zástupce organizace Mgr. Martina Vojtíšková podílela na komunitním plánování ...

Činnost terénního krizového týmu Spirály

V souvislosti s výročím povodně, která se udála v loňském roce 2013 v měsíci červnu, kdy řeka Labe na Ústecku zaplavila některé obce podél svých břehů, navštívili naposledy členové Terénního krizového týmu při o. s. Spirála zasažené osoby a rodiny. ...

Nová služba ve Spirále – Internetové poradenství

Posláním služby Internetového poradenství je poskytování sociální služby orientované na pomoc lidem, kteří se nacházejí v různě těžkých situacích a o službu formou emailu sami projeví zájem. Poskytovaná služba je bezpečná, odborná, zachovávající lidskou důstojnost. ...

Skorotické sdílení

Pracovnice Spirály připravili pro kllienty i obyvatele z okolí odpolední akci s názvem Skorotické sdílení. Půjde o bezplatný bazárek oblečení a zároveň ochutnávku doma napečených dobrot. Všechny důležité informace jsou k nalezení v přiloženém letáčku. ...
1 2 3 4 5