Aktuálně

Skorotické sdílení

Spirála pořádá již 3. rokem akci Skorotické sdílení. V úterý 23. 6. od 14.00 do 17.00 hod proběhne bezplatný ...

Kampaň Mlčení bolí

Intervenční centrum Ústeckého kaje, které zřizuje Spirála, spolupracuje na projektu „Zlepšení praxe při ...

Děkovný list pro Spirálu

Děkovný list Chomutov V roce 2014 se zástupce organizace Mgr. Martina Vojtíšková podílela na komunitním plánování ...

Činnost terénního krizového týmu Spirály

V souvislosti s výročím povodně, která se udála v loňském roce 2013 v měsíci červnu, kdy řeka Labe na Ústecku zaplavila některé obce podél svých břehů, navštívili naposledy členové Terénního krizového týmu při o. s. Spirála zasažené osoby a rodiny. ...

Nová služba ve Spirále – Internetové poradenství

Posláním služby Internetového poradenství je poskytování sociální služby orientované na pomoc lidem, kteří se nacházejí v různě těžkých situacích a o službu formou emailu sami projeví zájem. Poskytovaná služba je bezpečná, odborná, zachovávající lidskou důstojnost. ...
1 2 3 4 5